Backup

Het is de Wet van Murphy en je ontkomt er niet aan: eens gaat er iets fout met de computer waardoor je niet meer bij je bestanden kunt komen. En wie zijn databestanden wil behouden, moet daarom ook altijd één ding doen: backups maken. Hoe goed en veilig je systeem ook lijkt. Ook de Titanic beschikte over reddingsboten, hoewel het schip onzinkbaar zou zijn.

Voorkom schade door dataverlies

Iedereen weet wat de desastreuze gevolgen voor een bedrijf kunnen zijn wanneer het niet meer bij zijn databestanden, klantgegevens en dergelijke kan komen. Toch blijkt in de praktijk regelmatig dat niet iedere onderneming de backups goed heeft geregeld. Tijdgebrek, een slecht functionerende backup-unit of het gebrek aan een goede backup-procedure zijn daar vaak de oorzaak van. Enkele voorbeelden die aan de praktijk zijn ontleend:

  • de tapes waarop de backup files zijn weggeschreven zijn kwijt of onleesbaar geworden;
  • het backup-programma stopte net toevallig vorige week met het wegschrijven van de backup-files;
  • de backups zijn door een lekkage aangetast omdat ze  niet op een externe locatie of in een brandkast waren opgeborgen;
  • de backup-functie is wel getest, maar nooit de restore-functie en juist deze werkt niet.

Tips om uw informatie veilig te stellen

Het is zaak regelmatig te controleren of de backup ook is geslaagd. Het komt vaak voor dat dit automatisch wordt aangenomen, maar dat op het moment dat een backup nodig is, blijkt dat alle gemaakte backups blanco zijn. Daarom de volgende tips:

  • maak elke dag een backup;
  • test uw backup door data terug te halen en kijk dan naar de kwaliteit van de teruggehaalde gegevens;
  • bewaar backups bij voorkeur in een brandwerende kluis en zorg dat de backup-procedure er in voorziet dat backups ook op een externe locatie worden bewaard;
  • zorg ervoor dat backup-procedures ook bij ziekte en vakantie door blijven werken. Zorg dus ook voor een menselijke backup door hier minimaal twee personen bij te betrekken;
  • maak iedere week een weekbackup en eenmaal per maand een maandbackup;
  • bewaar minimaal de laatst gemaakte weektape en de laatst gemaakte maandtape buitenshuis!

Zijn al die tips voor u niet van toepassing, zet dan op zijn minst een kopie van de data van het ene systeem op het andere systeem en omgekeerd.

Laat u adviseren over back-ups voor uw bedrijf

Er zijn diverse mogelijkheden om een goede en veilige backup te maken. Goed advies is daarbij onontbeerlijk. ICTWaarborg-automatiseerders kunnen u zo'n gericht en vakkundig advies geven.

Bekijk ook:

ICTWaarborg voor zekerheid en duidelijkheid

De brancheorganisatie die staat voor zekerheid en kwaliteit. Bij ICTWaarborg aangesloten automatiseringsbedrijven bieden hun klanten zekerheden die zij nergens anders kunnen krijgen.

Meer informatie over ICTWaarborg