Systeembeheer

Ieder bedrijf, ook het uwe, krijgt steeds meer met ICT en automatisering te maken. Papieren handelingen van alledag, zoals administratie, correspondentie, bankzaken, zijn tegenwoordig gedigitaliseerd.

Vrijwel alle informatie die vroeger in ordners en mappen werd opgeslagen is nu alleen toegankelijk via uw computernetwerk. Dat betekent dat uw automatisering goed moet worden ingericht en bijgehouden, anders is uw bedrijf erg kwetsbaar.

De juiste ondersteuning voor uw ICT

Een goede systeembeheerder is daarbij onontbeerlijk. Hij is verantwoordelijk voor zaken als het goed inrichten van de systemen, de beveiliging van de gegevens en het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast adviseert hij welke hardware en programmatuur het best is voor het bedrijf en is hij natuurlijk de vraagbaak voor de gebruikers.

Al met al een verantwoordelijke taak die, of uw bedrijf nu groot of klein is, om een professionele invulling vraagt. Heeft u zo iemand in huis, prima. Maar is dat niet het geval schakel dan, met het oog op de veiligheid en het efficiënt en ongestoord kunnen werken, een vakman in. De ICTWaarborg-automatiseerder is zo'n vakman. Vakmanschap kost wat, maar bespaart uiteindelijk nog meer.

Bekijk ook:

ICTWaarborg voor zekerheid en duidelijkheid

De brancheorganisatie die staat voor zekerheid en kwaliteit. Bij ICTWaarborg aangesloten automatiseringsbedrijven bieden hun klanten zekerheden die zij nergens anders kunnen krijgen.

Meer informatie over ICTWaarborg